Предприемат мерки срещу птичия грип в Търговище

снимка Община Търговище
снимка Община Търговище
снимка Община Търговище
снимка Община Търговище
previouspauseresumenext

Няма да се допуска излизане на птици извън дворовете на стопанствата, нито контакт между диви и домашни птици. Това са част от предприетите мерки от Общинската епизоотична комисия в Търговище за недопускане проникване на птичи грип в района. 

Разпоредено е още фуражът на птиците да се съхраняват в закрити помещения и да се създадат условия за разделно отглеждане на водоплаващи и кокошиеви птици.
 

На заседанието на комисията присъстваха заместник кметът Емине Якубова, старши инспектор от Районно управление – Полиция Димитър Боянов, представител на Държавно горско стопанство Надя Тодорова, д-р Станислав Христов от Областната дирекция за безопасност на храните, старши инспектор към Регионалната здравна инспекция Тодорина Филева и експерти от общинска администрация.

Община Търговище ще изпрати писма с указания до всички кметове на населени места. Те трябва да следят и информират за завишена заболеваемост и смъртност при домашните и диви птици. Отговорен за получаването на сигнали за съмнение за птичи грип на територията на Търговище е д-р Станислав Христов с телефон: 0882569258.

Коментари