• Снимка: Topnovini.bg

От началото на месец април 4-ма служители при звено „Охрана и контрол” при Община Попово патрулират в града. Служителите са разпределени в два мобилни екипа, като всеки един от тях  работи по два дни от 8 до 20 ч., придвижвайки се с общински автомобил, съобщават от местната администрация. 

Патрулиращите  следят за сигурността на гражданите в пешеходните зони и парковите територии, оказват контрол за опазване на обществения ред и относно местата за паркиране. Екипите работят по Наредбата за обществения ред и Закона за опазване на селскостопанското имущество.

Те следят и за спазването на приетите Наредби за рекламната и търговската дейност, за управление на отпадъците и за организация на движението в урбанизираната територия по улиците, вело и пeшеходните алеи и прилежащите им вьтрешноквартални пространства. 

Мобилният екип към звено „Охрана и контрол” работи съвместно с полицията относно неправилно паркирани автомобили в централна градска част и зелените площи. Общинските служители имат правомощията да поставят скоби, да пишат фишове и да съставят актове, като размерът на глобите е от 50 до 500 лева, уточняват от общинската администрация.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно