За една интересна идея  „Супер тетрадка” съобщават от Пресцентъра на ІІІ ОУ „ П. Р. Славейков”- Търговище.

В началото на  ІІ –я срок във фоайето  на ІІ етаж на ІІІ ОУ „ П. Р. Славейков” бяха презентирани тетрадки на най-мотивираните ученици от V и VІ клас. Те бяха оценени по предварително избрани критерии – графично оформление, правопис, краснопис и др. от училищен екип.

Отличените ученици получиха сертификат „Супер тетрадка”. Поощряването на децата с морални и материални награди е една от дейностите за обща подкрепа за личностно развитие, включена в годишния план за дейността на училището.

 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно